Kto ma złą żonę, tego piekło rozpoczęło się już na ziemi.


kto-złą-żonę-tego-piekło-rozpoczęło-ę-już-na-ziemi
feliks feldheimktozłążonętegopiekłorozpoczęłosięjużnaziemikto mazłą żonętego piekłopiekło rozpoczęłorozpoczęło sięsię jużjuż nana ziemikto ma złąma złą żonętego piekło rozpoczęłopiekło rozpoczęło sięrozpoczęło się jużsię już najuż na ziemikto ma złą żonętego piekło rozpoczęło siępiekło rozpoczęło się jużrozpoczęło się już nasię już na ziemitego piekło rozpoczęło się jużpiekło rozpoczęło się już narozpoczęło się już na ziemi

Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi.Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.Skoro masz złą żonę, nie zmieniaj jej, bo dostaniesz jeszcze gorszą.Piekło i raj są na ziemi - nosimy je w sobie.Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.