Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie?


kto-z-wyjątkiem-księży-myśli-jeszcze-o-łżeństwie
louise de vilmorinktowyjątkiemksiężymyślijeszczemałżeństwiez wyjątkiemwyjątkiem księżyksięży myślimyśli jeszczejeszcze oo małżeństwiez wyjątkiem księżywyjątkiem księży myśliksięży myśli jeszczemyśli jeszcze ojeszcze o małżeństwiez wyjątkiem księży myśliwyjątkiem księży myśli jeszczeksięży myśli jeszcze omyśli jeszcze o małżeństwiez wyjątkiem księży myśli jeszczewyjątkiem księży myśli jeszcze oksięży myśli jeszcze o małżeństwie

Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie? Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaWierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.