Kto zaletami swymi znamienity, tej je przemilcza, nie dba o zaszczyty.


kto-zaletami-swymi-znamienity-tej-przemilcza-nie-dba-o-zaszczyty
aliszer nawoiktozaletamiswymiznamienitytejprzemilczaniedbazaszczytykto zaletamizaletami swymiswymi znamienitytej jeje przemilczanie dbadba oo zaszczytykto zaletami swymizaletami swymi znamienitytej je przemilczanie dba odba o zaszczytykto zaletami swymi znamienitynie dba o zaszczyty

Kto dba o wszystko, o siebie nie musi.Biada temu, kto pychą swoją wszystko mierzy i dba tylko o siebie i ku sobie garnie! Pychę nędza odważy i w sądzie zadzierży, a miłości kto nie miał, schodzi z świata marnie.Kto posiada najwyższe w kraju szlachectwo, nie dba o tytuły.Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat.Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat.Kto o własne sprawy nie dba, ten też i cudzych dobrze załatwiać nie będzie.