Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów.


kto-zbyt-często- słuszność- żo-wrogów
jerzy drobnikktozbytczęstoma słusznośćma dużowrogówkto zbytzbyt częstoczęsto ma słusznośćma dużo wrogówkto zbyt częstozbyt często ma słusznośćkto zbyt często ma słuszność

Kto ma dużo wrogów, w potrzebie nie znajdzie żadnego przyjaciela. -Ezop
kto-żo-wrogów-w-potrzebie-nie-znajdzie-żadnego-przyjaciela
Kto ma dużo wrogów, w pot­rze­bie nie znaj­dzie żad­ne­go przyjaciela. -Ezop
kto- żo-wrogów-w pot­rze­bie-nie znaj­dzie-żad­ne­go-przyjaciela
Mam słabość do filistrów. Często mają słuszność, chociaż nie wiedzą dlaczego. -Gilbert Keith Chesterton
mam-słabość-do-filistrów-często-mają-słuszność-chociaż-nie-wiedzą-dlaczego
Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. -Erihc Fromm
nie-jest-bogaty-ten-kto-żo-lecz-ten-kto-żo-daje
Kto ma słuszność i cier­pli­wość, te­go czas nadejdzie. -Johann Wolfgang Goethe
kto- słuszność-i cier­pli­wość-te­go-czas-nadejdzie