Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał.


kto-zdobywszy-pocałunek-nie-ęgnął-po-nic-więcej-z-pewnośą-jest-niegodny-i-tego-co-otrzymał
owidiuszktozdobywszypocałunekniesięgnąłponicwięcejpewnościąjestniegodnytegocootrzymałkto zdobywszyzdobywszy pocałunekpocałunek nienie sięgnąłsięgnął popo nicnic więcejz pewnościąpewnością jestjest niegodnyniegodny ii tegoco otrzymałkto zdobywszy pocałunekzdobywszy pocałunek niepocałunek nie sięgnąłnie sięgnął posięgnął po nicpo nic więcejz pewnością jestpewnością jest niegodnyjest niegodny iniegodny i tegokto zdobywszy pocałunek niezdobywszy pocałunek nie sięgnąłpocałunek nie sięgnął ponie sięgnął po nicsięgnął po nic więcejz pewnością jest niegodnypewnością jest niegodny ijest niegodny i tegokto zdobywszy pocałunek nie sięgnąłzdobywszy pocałunek nie sięgnął popocałunek nie sięgnął po nicnie sięgnął po nic więcejz pewnością jest niegodny ipewnością jest niegodny i tego

Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi.Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość.Pierwszy pocałunek miłosny - kto go nie doznał, godny jest pożałowania.Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzna jest istotna z pewnością popełniłby samobójstwo. . .