Kto zma­ga się ze światem, zginąć mu­si w cza­sie, by żyć w wieczności.


kto-zma­ga ę-ze światem-zginąć-mu­-w cza­sie-by żyć-w wiecznoś
stefan Żeromskiktozma­ga sięze światemzginąćmu­siw cza­sieby żyćw wiecznościkto zma­ga sięzma­ga się ze światemzginąć mu­simu­si w cza­sieby żyć w wiecznościkto zma­ga się ze światemzginąć mu­si w cza­sie

Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim.Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy.Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności.