Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem.


kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem
czuang cyktoznaswojągłupotęnie jest wiel­kimgłupcemkto znazna swojąswoją głupotęnie jest wiel­kim głupcemkto zna swojązna swoją głupotękto zna swoją głupotę

Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem.Kto nie zna prawdy, ten jest głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie.