Ku­la u nogi-Ziemia.


ku­-u nogi-ziemia
hugo dionizy steinhausku­lau nogiziemia

Kula u nogi - ziemia.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy.Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.Długi język ma krótkie nogi.Najlepiej podstawiają nogi karły, to ich strefa.