Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne.


ku-celom-pożądanym-wiodą-drogi-trudne
eliza orzeszkowakucelompożądanymwiodądrogitrudneku celomcelom pożądanympożądanym wiodąwiodą drogidrogi trudneku celom pożądanymcelom pożądanym wiodąpożądanym wiodą drogiwiodą drogi trudneku celom pożądanym wiodącelom pożądanym wiodą drogipożądanym wiodą drogi trudneku celom pożądanym wiodą drogicelom pożądanym wiodą drogi trudne

Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.Słodko jest pożądać, ale jeszcze słodziej być pożądanym.Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi Sztuczne cele wiodą do sztucznych rezultatów.Niektóre szczeble kariery wiodą na szubienicę.Jakże potężny jest wpływ obyczajów i przesądów! To ogromny ciężar, który nas wlecze w kierunku najmniej dla naszych interesów pożądanym.