Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne.


ku-celom-pożądanym-wiodą-drogi-trudne
eliza orzeszkowakucelompożądanymwiodądrogitrudneku celomcelom pożądanympożądanym wiodąwiodą drogidrogi trudneku celom pożądanymcelom pożądanym wiodąpożądanym wiodą drogiwiodą drogi trudneku celom pożądanym wiodącelom pożądanym wiodą drogipożądanym wiodą drogi trudneku celom pożądanym wiodą drogicelom pożądanym wiodą drogi trudne

Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
Słodko jest pożądać, ale jeszcze słodziej być pożądanym. -Henryk Sienkiewicz
słodko-jest-pożądać-ale-jeszcze-słodziej-być-pożądanym
Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur
nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Sztuczne cele wiodą do sztucznych rezultatów. -Attila the Hun
sztuczne-cele-wiodą-do-sztucznych-rezultatów
Niektóre szczeble kariery wiodą na szubienicę. -Stanisław Jerzy Lec
niektóre-szczeble-kariery-wiodą-na-szubienicę
Jakże potężny jest wpływ obyczajów i przesądów! To ogromny ciężar, który nas wlecze w kierunku najmniej dla naszych interesów pożądanym. -Pierre Bayle
jakże-potężny-jest-wpływ-obyczajów-i-przesądów-to-ogromny-ężar-który-nas-wlecze-w-kierunku-najmniej-dla-naszych-interesów-pożądanym