Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny.


kubuś-czemu-nie-wariat-to-człowiek-nieszczęśliwy-z-czego-wynika-iż-człowiek-szczęśliwy-jest-rozumny
denis diderotkubuśczemuniewariattoczłowieknieszczęśliwyczegowynikaszczęśliwyjestrozumnyczemu niewariatczłowiek nieszczęśliwyz czegoczego wynikaiż człowiekczłowiek szczęśliwyszczęśliwy jestjest rozumnyz czego wynikaiż człowiek szczęśliwyczłowiek szczęśliwy jestszczęśliwy jest rozumnyiż człowiek szczęśliwy jestczłowiek szczęśliwy jest rozumnyiż człowiek szczęśliwy jest rozumny

Człowiek rozumny jest rządcą języka. Bez woli jego nic z ust nie wynika.Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Człowiek szczęśliwy to taki, który chce tego, czego nie ma.Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.Rozsądny człowiek zakochuje się jak wariat, ale nie głupiec.