Kultura to rzecz zdobywana, a nie dziedzictwo. To nauczenie się nowego języka.


kultura-to-rzecz-zdobywana-a-nie-dziedzictwo-to-nauczenie-ę-nowego-języka
zbigniew herbertkulturatorzeczzdobywananiedziedzictwotonauczeniesięnowegojęzykarzecz zdobywananie dziedzictwonauczenie sięsię nowegonowego językakultura to rzecza nie dziedzictwonauczenie się nowegosię nowego językakultura to rzecz zdobywananauczenie się nowego języka

Kultura serca zaczyna się od wdzięczności.Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które się otrzymuje, to całkiem nowy nabytek, po który sięgać trzeba; a gdy stanowi dziedzictwo, to jest ono trudne do objęcia, jeśli ma zaszczyt przynieść.Kultura - to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystkiego czego się uczyłeś.Kultura - to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się uczyłeś.Błogosławieni pokój czyniący na ziemi, albowiem ci synami zwani są Bożymi. Podrzutek zaś w dziedzictwo królestwa nie bierze, ani mu bram ojcowscy pokażą żołnierze.Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek