Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.


kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze
augustyn Śwkupsobiepsatojedynysposóbabyśmógłnabyćmiłośćzapieniądzekup sobiesobie psajedyny sposóbabyś mógłmógł nabyćnabyć miłośćmiłość zaza pieniądzekup sobie psaabyś mógł nabyćmógł nabyć miłośćnabyć miłość zamiłość za pieniądzeabyś mógł nabyć miłośćmógł nabyć miłość zanabyć miłość za pieniądzeabyś mógł nabyć miłość zamógł nabyć miłość za pieniądze

Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -Augustyn Św
rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć
Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. -Aleksander Fredro
bądź-oszczędnym-abyś-mógł-być-szczodrym