Kupno psa może być jedyną okazją, kiedy człowiek może wybrać rodzinę.


kupno-psa-może-być-jedyną-okazją-kiedy-człowiek-może-wybrać-rodzinę
mordechai siegalkupnopsamożebyćjedynąokazjąkiedyczłowiekwybraćrodzinękupno psapsa możemoże byćbyć jedynąjedyną okazjąkiedy człowiekczłowiek możemoże wybraćwybrać rodzinękupno psa możepsa może byćmoże być jedynąbyć jedyną okazjąkiedy człowiek możeczłowiek może wybraćmoże wybrać rodzinękupno psa może byćpsa może być jedynąmoże być jedyną okazjąkiedy człowiek może wybraćczłowiek może wybrać rodzinękupno psa może być jedynąpsa może być jedyną okazjąkiedy człowiek może wybrać rodzinę

To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Być może tęsknota jest jedyną stabilną postacią szczęścia.Miłość to jedyna choroba, która może być wyleczona poprzez zarażenie kogoś innego.Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.