Kupno psa może być jedyną okazją, kiedy człowiek może wybrać rodzinę.


kupno-psa-może-być-jedyną-okazją-kiedy-człowiek-może-wybrać-rodzinę
mordechai siegalkupnopsamożebyćjedynąokazjąkiedyczłowiekwybraćrodzinękupno psapsa możemoże byćbyć jedynąjedyną okazjąkiedy człowiekczłowiek możemoże wybraćwybrać rodzinękupno psa możepsa może byćmoże być jedynąbyć jedyną okazjąkiedy człowiek możeczłowiek może wybraćmoże wybrać rodzinękupno psa może byćpsa może być jedynąmoże być jedyną okazjąkiedy człowiek może wybraćczłowiek może wybrać rodzinękupno psa może być jedynąpsa może być jedyną okazjąkiedy człowiek może wybrać rodzinę

To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-piękne-gdy-człowiek-może-być-dumny-ze-swojego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Być może tęsknota jest jedyną stabilną postacią szczęścia. -Anita
być-może-tęsknota-jest-jedyną-stabilną-postacią-szczęścia
Miłość to jedyna choroba, która może być wyleczona poprzez zarażenie kogoś innego. -Gerhard Uhlenbruck
miłość-to-jedyna-choroba-która-może-być-wyleczona-poprzez-zarażenie-kogoś-innego
Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć. -Giordano Bruno
tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie