Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie.


kwiat- to pośred­nik-miłoś-do­noszący-ad­re­satom-w imieniu-wy­syłających-on lub-ona-pragnie
alfred aleksander konarkwiat to pośred­nikmiłoścido­noszącyad­re­satomw imieniuwy­syłającychon lubonapragnie to pośred­nik miłoścido­noszący ad­re­satomad­re­satom w imieniuw imieniu wy­syłającychon (lub ona)ona) pragniedo­noszący ad­re­satom w imieniuad­re­satom w imieniu wy­syłającychon (lub ona) pragniedo­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających

Jak kwiat ku słońcu kiedy Ona przechodzi Ser­ce zakwita Niep­rze­mijająca - Odys, 10 paździer­nik 2015  -Odys syn Laertesa
jak-kwiat-ku słońcu-kiedy-ona-przechodzi-ser­-zakwita-niep­rze­mijająca- odys-10 paździer­nik-2015 
O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR
o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski
pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
Kul­ty­wuję niena­wiść do działania niczym kwiat w ciep­larni. Sam siebie chwalę za moją prze­nik­li­wość w oce­nie życia. -Fernando Pessoa
kul­ty­wuję-niena­wiść-do działania-niczym-kwiat-w ciep­larni-sam siebie-chwalę-za moją-prze­nik­li­wość-w oce­nie-życia