Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.


kwiaty-na-to-są-ażeby-więdły-ale-serca-są-aby-kochały
leopold staffkwiatynatoażebywiędłyalesercaabykochałykwiaty naażeby więdłyale sercaserca sąaby kochałyna to sąale serca sąkwiaty na to są

Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale ser­ca są, aby kochały.Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.ku­piłam ocza­mi kwiaty różane miecze naj­piękniej­szą od­mianę serca dla ciebie --- da­ta na­pisa­nia i pub­li­kac­ji: 07.05.2007 r.Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.