Kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato 


kwiecie-opada-muśęte-chłod­nym-wiatrem-żeg­nając-lato 
to_tylko_łzykwiecieopadamuśniętechłod­nymwiatremżeg­nająclato kwiecie opadaopada muśniętemuśnięte chłod­nymchłod­nym wiatremwiatrem żeg­nającżeg­nając lato kwiecie opada muśnięteopada muśnięte chłod­nymmuśnięte chłod­nym wiatremchłod­nym wiatrem żeg­nającwiatrem żeg­nając lato kwiecie opada muśnięte chłod­nymopada muśnięte chłod­nym wiatremmuśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nającchłod­nym wiatrem żeg­nając lato kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatremopada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nającmuśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato 

Kwiecie roz­kwi­ta muśnięte ciepłym słońcem ma­lu­je wiosnę Krop­le deszczu spa­dają jak łzy,twe us­ta nie mówią dziś nic, leżysz na ko­cu za­myślo­na spo­wita chłod­nym wiatrem i wpat­rzo­na w gwiaz­dozbiór życia.Stałam tyłem do no­wej miłości, żeg­nając starą. Stra­ciłam obie.Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas.W młodości mało kto przeczu­wa, że życie nie jest niczym in­nym jak ciągłym żeg­na­niem się z życiem.Mar­mu­rowy chłód; ogarnął mnie chłód głębo­kiego szoku.