Kwiet­ne koszule, Dusza z barw mo­tylich -  Sier­pniowe fyrfle.


kwiet­ne-koszule-dusza-z barw-mo­tylich- -sier­pniowe-fyrfle
fyrflekwiet­nekoszuleduszaz barwmo­tylich sier­pniowefyrflekwiet­ne koszuledusza z barwz barw mo­tylich  sier­pniowesier­pniowe fyrfledusza z barw mo­tylich  sier­pniowe fyrfle

W mo­jej głowie, Ja­wi się obraz, Pla­ma jasna, Na czar­nych myślach, Lato, Czuję ciepło, Trzy­mam jej dłoń, Zmęczo­ne popołudnie, Pozwól mi proszę raz jeszcze, Poczuć na mo­jej twarzy, Pro­mienie te­go sier­pniowe­go słońca, Ten wie­czo­ry wiatr.za­pom­niałam już jak się maluje słów opuszka­mi pejzaże wyb­lakły wersów warkocze jak two­je sier­pniowe zdjęcie i tyl­ko czasem przez moment gdy pat­rzę twoimi oczami wszys­tko sta­je się jasne a moż(rz)e na­wet jasnoniebieskie Oto są fyrfle Umiłowa­ne moje Je­go czytajcie Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi Piąty dzień kwiet­nia Zak­witła mirabelka Człowiek w pięknie białe przedwiośnie z mo­tylich ko­konów ćmy wy­pełzły martwe