Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku.


lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
baruch spinozalęknie możeis­tniećbeznadzieianinadziejalękulęk nie możenie może is­tniećis­tnieć bezbez nadzieiani nadziejanadzieja bezbez lękulęk nie może is­tniećnie może is­tnieć bezis­tnieć bez nadzieiani nadzieja beznadzieja bez lękulęk nie może is­tnieć beznie może is­tnieć bez nadzieiani nadzieja bez lękulęk nie może is­tnieć bez nadziei

Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Miłość może żywić się naj­mniej­szą od­ro­biną nadziei, ale zu­pełnie bez niej is­tnieć nie zdoła. -Walter Scott
miłość-może-żywić ę-naj­mniej­szą-od­ro­biną-nadziei-ale-zu­pełnie-bez-niej-is­tnieć-nie zdoła
Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox
ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei