Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku.


lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
baruch spinozalękniemożeistniećbeznadzieianinadziejalękulęk nienie możemoże istniećistnieć bezbez nadzieiani nadziejanadzieja bezbez lękulęk nie możenie może istniećmoże istnieć bezistnieć bez nadzieiani nadzieja beznadzieja bez lękulęk nie może istniećnie może istnieć bezmoże istnieć bez nadzieiani nadzieja bez lękulęk nie może istnieć beznie może istnieć bez nadziei

Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła. -Walter Scott
miłość-może-żywić-ę-najmniejszą-odrobiną-nadziei-ale-zupełnie-bez-niej-istnieć-nie-zdoła
Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox
ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca. -Lew Tołstoj
człowiek-bez-religii-choćby-nawet-nieuświadomionej-nie-może-istnieć-podobnie-jak-bez-serca
Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty. -Lew Tołstoj
głupota-może-istnieć-i-bez-pychy-nie-jednak-pychy-bez-głupoty