Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas.


lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
ludwik jerzy kernlatolatolatoczekarazemlatemczekarzekarzekąlastamciąglenianaslato czekarazem zz latemlatem czekaczeka rzekarazem zz rzekąrzeką czekaczeka lastam ciągleciągle niania mama nasrazem z latemz latem czekalatem czeka rzekarazem z rzekąz rzeką czekarzeką czeka lasa tam ciągletam ciągle niaciągle nia mania ma nasrazem z latem czekaz latem czeka rzekarazem z rzeką czekaz rzeką czeka lasa tam ciągle niatam ciągle nia maciągle nia ma nasrazem z latem czeka rzekarazem z rzeką czeka lasa tam ciągle nia matam ciągle nia ma nas

Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość.Radość i uśmiech to lato życia.Radość i zdrowie przemieniają zimę w lato.O, co ja bym dał za to, żeby zawsze było lato.Kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.