Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas.


lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
ludwik jerzy kernlatolatolatoczekarazemlatemczekarzekarzekąlastamciąglenianaslato czekarazem zz latemlatem czekaczeka rzekarazem zz rzekąrzeką czekaczeka lastam ciągleciągle niania mama nasrazem z latemz latem czekalatem czeka rzekarazem z rzekąz rzeką czekarzeką czeka lasa tam ciągletam ciągle niaciągle nia mania ma nasrazem z latem czekaz latem czeka rzekarazem z rzeką czekaz rzeką czeka lasa tam ciągle niatam ciągle nia maciągle nia ma nasrazem z latem czeka rzekarazem z rzeką czeka lasa tam ciągle nia matam ciągle nia ma nas

Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość. -Maria Kuncewiczowa
mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość
Radość i uśmiech to lato życia. -Jean Paul
radość-i-uśmiech-to-lato-życia
O, co ja bym dał za to, żeby zawsze było lato. -Anonim
o-co-ja-bym-dał-za-to-żeby-zawsze-było-lato
Kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato  -to_tylko_łzy
kwiecie-opada-muśęte-chłod­nym-wiatrem-żeg­nając-lato 
Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato. -Albert Camus
dopiero-w-samym-środku-zimy-przekonałem-ę-że-noszę-w-sobie-niepokonane-lato