Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach.


lawina-bieg-od-tego-zmienia-po-jakich-toczy-ę-kamieniach
czesław miłoszlawinabiegodtegozmieniapojakichtoczysiękamieniachlawina biegbieg odod tegotego zmieniapo jakichjakich toczytoczy sięsię kamieniachlawina bieg odbieg od tegood tego zmieniapo jakich toczyjakich toczy siętoczy się kamieniachlawina bieg od tegobieg od tego zmieniapo jakich toczy sięjakich toczy się kamieniachlawina bieg od tego zmieniapo jakich toczy się kamieniach

Twoje życie zależy od ludzi jakich spotkasz i od seminariów w jakich weźmiesz udziałŚwiat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen.Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.