Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz.


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
mockingbirdle­karzduszypot­rzeb­nyod zarazle­karz duszyduszy pot­rzeb­nypot­rzeb­ny od zarazle­karz duszy pot­rzeb­nyduszy pot­rzeb­ny od zarazle­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz

Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów.Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.Na świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy, i owacy.Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga.Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie.