Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
françois-marie arouet de voltaire (wolter)le­karzeza­pisująle­kar­stwao którychniewielewiedząna cho­robywiedząjeszczemniejludziomnie wiedząnicle­karze za­pisująza­pisują le­kar­stwao których niewieleniewiele wiedząo których wiedząwiedzą jeszczejeszcze mniejo których nie wiedząnie wiedzą nicle­karze za­pisują le­kar­stwao których niewiele wiedząo których wiedzą jeszczewiedzą jeszcze mniejo których nie wiedzą nico których wiedzą jeszcze mniej

Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter
lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą. -Edgar Faure
są mężczyź-których-żony-nap­rawdę-nie wiedzą-cze­go-chcą-in­nych żony-nies­te­ty-wiedzą
Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą. -Edgar Faure
są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą
Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą. -Jan Fedorowicz
są-ludzie-których-wiedza-i-życzenia-nad-brzuch-ich-nie-wychodzą
Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. -Winston Churchill
jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye
i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi