Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
françois-marie arouet de voltaire (wolter)le­karzeza­pisująle­kar­stwao którychniewielewiedząna cho­robywiedząjeszczemniejludziomnie wiedząnicle­karze za­pisująza­pisują le­kar­stwao których niewieleniewiele wiedząo których wiedząwiedzą jeszczejeszcze mniejo których nie wiedząnie wiedzą nicle­karze za­pisują le­kar­stwao których niewiele wiedząo których wiedzą jeszczewiedzą jeszcze mniejo których nie wiedzą nico których wiedzą jeszcze mniej

Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą.Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą.Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.