Le­nie zaw­sze mają ochotę coś robić.


le­nie-zaw­sze-mają-ochotę-coś-robić
vauvenarguesle­niezaw­szemająochotęcośrobićle­nie zaw­szezaw­sze mająmają ochotęochotę coścoś robićle­nie zaw­sze majązaw­sze mają ochotęmają ochotę cośochotę coś robićle­nie zaw­sze mają ochotęzaw­sze mają ochotę cośmają ochotę coś robićle­nie zaw­sze mają ochotę cośzaw­sze mają ochotę coś robić

Lenie zawsze mają ochotę coś robić.Ludzie mają skłon­ności ma­tema­tyczne i zaw­sze na coś liczą.A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację.