Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania.


le­nis­two-idzie-tak-wol­no-że bieda- dogania
benjamin franklinle­nis­twoidzietakwol­noże biedaje doganiale­nis­two idzieidzie taktak wol­noże bieda je doganiale­nis­two idzie takidzie tak wol­nole­nis­two idzie tak wol­no

Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania.Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda.Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód.Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża.