Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy.


le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
alojzy Żółkowskile­nis­twojest głup­stwemciałaa głup­stwojest le­nis­twemduszyle­nis­two jest głup­stwemjest głup­stwem ciałaa głup­stwo jest le­nis­twemjest le­nis­twem duszyle­nis­two jest głup­stwem ciałaa głup­stwo jest le­nis­twem duszy

Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Głup­stwo jest wte­dy naj­sroższe, kiedy ma na swoją ob­ronę słuszne argumenty. -Tadeusz Kotarbiński
głup­stwo-jest wte­dy-naj­sroższe-kiedy- na swoją-ob­ronę-słuszne-argumenty
Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi. -Pierre Bayle
społeczność-łat­wiej-so­bie-z ty­ranią-aniżeli-z ­nis­twem-poradzi
Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg
mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
-Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe
czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi-