Le­nis­two to ro­bienie cze­goś, cze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go, co się kocha.


le­nis­two-to ro­bienie-cze­goś-cze­go ę-nie lu­bi-oraz-niero­bienie-te­go-co ę-kocha
aga250909le­nis­twoto ro­bieniecze­goścze­go sięnie lu­biorazniero­bieniete­goco siękochale­nis­two to ro­bienieto ro­bienie cze­goścze­go się nie lu­bioraz niero­bienieniero­bienie te­goco się kochale­nis­two to ro­bienie cze­goścze­go się nie lu­bi oraznie lu­bi oraz niero­bienieoraz niero­bienie te­gocze­go się nie lu­bi oraz niero­bienienie lu­bi oraz niero­bienie te­gocze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go

Ro­bienie cze­goś wbrew so­bie jest adek­watne to plu­cia pod wiatr. -Bruno
ro­bienie-cze­goś-wbrew-so­bie-jest adek­watne-to plu­cia-pod-wiatr
Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił. -Michel Quoist
bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86
wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi