Le­piej bied­nie u siebie, niż bo­gato u obcych.


le­piej-bied­nie-u siebie-ż-bo­gato-u obcych
ezople­piejbied­nieu siebieniżbo­gatou obcychle­piej bied­niebied­nie u siebieniż bo­gatobo­gato u obcychle­piej bied­nie u siebieniż bo­gato u obcych

(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych. -Melchior Wańkowicz
dob­rze-cza­sami-spoj­rzeć-na siebie-ocza­mi-obcych
Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy. -Devin
le­piej-siebie-strzec-ż-po­tem-cier­pieć-z włas­nej-winy
Le­piej zadręczać siebie bez­czyn­nym myśle­niem niż zadręczać in­nych bez­myślnym czynieniem. -aforystokrata
le­piej-zadręczać-siebie-bez­czyn­nym-myś­niem-ż-zadręczać-in­nych-bez­myślnym-czynieniem
Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić