Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.


le­piej-być-nie­szczęśli­wym-sok­ra­tesem-ż-za­dowo­lonym-głupcem
john stuart millle­piejbyćnie­szczęśli­wymsok­ra­tesemniżza­dowo­lonymgłupcemle­piej byćbyć nie­szczęśli­wymnie­szczęśli­wym sok­ra­tesemniż za­dowo­lonymza­dowo­lonym głupcemle­piej być nie­szczęśli­wymbyć nie­szczęśli­wym sok­ra­tesemniż za­dowo­lonym głupcemle­piej być nie­szczęśli­wym sok­ra­tesem

Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie. -Władysław Tatarkiewicz
do szczęścia-na­żą-dwie-rzeczy-wieść-życie-z które­go-jest ę-za­dowo­lonym-i być-za­dowo­lonym-z życia-które ę-wiedzie
Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro
szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
Le­piej być szczęśli­wym przez mo­ment niż obojętnym ty­god­niami, miesiąca­mi, latami. -bluecaffe
le­piej-być-szczęśli­wym-przez-mo­ment-ż-obojętnym-ty­god­niami-miesiąca­mi-latami
Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz. -Henri Lacordaire
chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz