Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
alaggle­piejcałeżycienie byćszczęśliwąniżbyćnie­szczęśliwączytle­piej całespędzićbezfa­cetaje z tymniewłaściwymle­piej całecałe życieżycie nie byćnie być szczęśliwąniż całecałe życieżycie byćbyć nie­szczęśliwąnie­szczęśliwą (czytle­piej całe życieżycie spędzićspędzić bezbez fa­cetaniż spędzićspędzić je z tymje z tym niewłaściwym)le­piej całe życiecałe życie nie byćżycie nie być szczęśliwąniż całe życiecałe życie byćżycie być nie­szczęśliwąbyć nie­szczęśliwą (czytle­piej całe życie spędzićżycie spędzić bezspędzić bez fa­cetaniż spędzić je z tymspędzić je z tym niewłaściwym)

Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu.Wybrać fajkę to jak wybrać narzeczoną, z którą chciałoby się spędzić całe życie...Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.