Le­piej jest być kan­cias­tym Czymś niż okrągłym Niczym.


le­piej-jest być-kan­cias­tym-czymś-ż-okrągłym-niczym
fryderyk chrystian hebbelle­piejjest byćkan­cias­tymczymśniżokrągłymniczymle­piej jest byćjest być kan­cias­tymkan­cias­tym czymśczymś niżniż okrągłymokrągłym niczymle­piej jest być kan­cias­tymjest być kan­cias­tym czymśkan­cias­tym czymś niżczymś niż okrągłymniż okrągłym niczymle­piej jest być kan­cias­tym czymśjest być kan­cias­tym czymś niżkan­cias­tym czymś niż okrągłymczymś niż okrągłym niczymle­piej jest być kan­cias­tym czymś niżjest być kan­cias­tym czymś niż okrągłymkan­cias­tym czymś niż okrągłym niczym

Lepiej być kanciastym Czymś niż okrągłym Niczym.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Le­piej być okrągłym kołkiem w kwad­ra­towej dziu­rze niż kwad­ra­towym kołkiem w okrągłej dziurze.Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.