Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.


le­piej-jest pat­rzeć-na niebo-ż-w nim-żyć-to straszne-miej­sce-­kie-nieu­chwyt­ne-ta­kie miej­sce-gdzie-uderza-piorun
truman capotele­piejjest pat­rzećna nieboniżw nimżyćto strasznemiej­sceta­kienieu­chwyt­neta­kie miej­scegdzieuderzapioruni wszys­tkoznikale­piej jest pat­rzećjest pat­rzeć na niebona niebo niżniż w nimw nim żyćto straszne miej­sceta­kie nieu­chwyt­negdzie uderzauderza piorunpiorun i wszys­tkoi wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebojest pat­rzeć na niebo niżna niebo niż w nimniż w nim żyćgdzie uderza piorunuderza piorun i wszys­tkopiorun i wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebo niżjest pat­rzeć na niebo niż w nimna niebo niż w nim żyćgdzie uderza piorun i wszys­tkouderza piorun i wszys­tko znikale­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nimjest pat­rzeć na niebo niż w nim żyćgdzie uderza piorun i wszys­tko znika

Było to ta­kie miej­sce, gdzie spra­wy pod­wi­jały ręka­wy i zaczy­nały się dziać. -P » Terry Pratchett » Piramidy
było-to ­kie-miej­sce-gdzie-spra­wy-pod­wi­jały-ręka­wy-i zaczy­nały ę-dziać
Za­pach, słowo, miej­sce - wszys­tko wraca. -Bogdański
za­pach-słowo-miej­sce- wszys­tko-wraca
Dziś ho­nor to słabość ..a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ?  -starry night
dziś-ho­nor-to słabość-a bez­względność-to ła-a-gdzie-w tym-wszys­tkim-miej­sce-dla-człowieka- 
Kiedy jes­tem na sce­nie, czu­je ze jest to dla mnie naj­bezpie­czniej­sze miej­sce na ziemi. -Michael Jackson
kiedy-jes­tem-na sce­nie-czu­-ze jest to dla-mnie-naj­bezpie­czniej­sze-miej­sce-na ziemi