Le­piej mniej, ale lepiej.


le­piej-mniej-ale-lepiej
włodzimierz leninle­piejmniejalelepiejle­piej mniejale lepiej

Lepiej mniej, ale lepiej.Im mniej mówisz, tym lepiej się czujesz.Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią.Le­piej kochać mniej z początku niż wca­le przy końcu.Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy