Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić.


le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
bujak bogusławle­piejmyślećmil­czącniżbez­myślniemówićle­piej myślećmyśleć mil­czącniż bez­myślniebez­myślnie mówićle­piej myśleć mil­czącniż bez­myślnie mówić

mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić.Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.