Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.


le­piej-nie mówić-nic-ż-mówić-o niczym
tadeusz kotarbińskile­piejnie mówićnicniżmówićo niczymle­piej nie mówićnie mówić nicniż mówićmówić o niczymle­piej nie mówić nicniż mówić o niczym

Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć