Le­piej od­po­wiedz


le­piej-od­po­wiedz-nie-wiem-ż-miałbyś-skłamać
talmudle­piejod­po­wiedzniewiemniżmiałbyśskłamaćle­piej od­po­wiedznie wiemniż miałbyśmiałbyś skłamaćniż miałbyś skłamać

(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści!Po wielu la­tach przyz­naję, że byłem w błędzie, jeśli chodzi o Ewę. Le­piej jest bo­wiem żyć po­za ra­jem z nią niż w ra­ju bez niej.Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś.- kochasz mnie jeszcze? - która od­po­wiedz jest poprawna? - praw­dzi­wa .. - jeżeli po­wiem że nie, to każesz mi się wyprowadzić?..Po­wiedz mi, że zapomnisz nim wsta­nie świt i nie zro­zumiesz mo­jego imienia gdy ktoś wspomni że go nie ma Po­wiedz, że mi wybaczysz zmar­no­wane chwile i niepewności Po­wiedz, że mogę zasnąć przy Tobie raz ostatni Rozgrzesz bym lek­ka odeszła w niepa­mięci czasów w bezczasy bezkresy beznadzieję i bezból