Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.


le­piej-zginąć-stojąc-ż-żyć-na kolanach
mrjakvble­piejzginąćstojącniżżyćna kolanachle­piej zginąćzginąć stojącżyć na kolanachle­piej zginąć stojącniż żyć na kolanach

Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.Le­piej wal­czyć za coś, niż żyć bez celu.le­piej ci  żyć w cieniu niż stać się skrzeczącą lampą na świe­czni­ku która sta­wia w złym świet­le ----------------- in­sp. Otulona Po wielu la­tach przyz­naję, że byłem w błędzie, jeśli chodzi o Ewę. Le­piej jest bo­wiem żyć po­za ra­jem z nią niż w ra­ju bez niej.