Leśne źródełko. Tych so­sen żywiczny zdrój -  Piękno lecznictwo.


leśne-źródełko-tych-so­sen-żywiczny-zdrój- -piękno-lecznictwo
fyrfleleśneźródełkotychso­senżywicznyzdrój pięknolecznictwoleśne źródełkotych so­senso­sen żywicznyżywiczny zdrój  pięknopiękno lecznictwotych so­sen żywicznyso­sen żywiczny zdrój  piękno lecznictwotych so­sen żywiczny zdrój

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeńSreb­rzy jak lustro, wo­da bys­tra, aż czysta. Górskie źródełko. Krys­ty­na Sz. 01.07.2014r.Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą.Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe.