Leżę... i tęsknotą się nakrywam...


leżę-i tęsknotą ę-nakrywam
majka_majdanleżęi tęsknotą sięnakrywamleżę i tęsknotą sięi tęsknotą się nakrywamleżę i tęsknotą się nakrywam

Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej Myślę, że strach, ja­ki od­czu­wa człowiek stojący nad prze­paścią, w rzeczy­wis­tości jest raczej tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby rzu­cić się w dół - al­bo le­cieć z roz­postar­ty­mi ramionami.Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem.Leżę na dnie, nie słyszę nic. Czas się zatrzymał, ser­ce przes­tało bić. © by Mrs Vercetti zdechł pies i tak leżę