Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś 


leżał-krzyżem-ksiądz-krzyś-wokół-nie widzi-nic-przes­ń-myść-i ty-pad­niesz-tru­pem-jak krzyś 
myarczileżałkrzyżemksiądzkrzyśwokółnie widzinicprzes­tańmyśleći typad­niesztru­pemjak krzyś leżał krzyżemkrzyżem ksiądzksiądz krzyśkrzyś wokółwokół nie widzinie widzi nicnic przes­tańprzes­tań myślećmyśleć i tyi ty pad­nieszpad­niesz tru­pemtru­pem jak krzyś leżał krzyżem ksiądzkrzyżem ksiądz krzyśksiądz krzyś wokółkrzyś wokół nie widziwokół nie widzi nicnie widzi nic przes­tańnic przes­tań myślećprzes­tań myśleć i tymyśleć i ty pad­nieszi ty pad­niesz tru­pempad­niesz tru­pem jak krzyś leżał krzyżem ksiądz krzyśkrzyżem ksiądz krzyś wokółksiądz krzyś wokół nie widzikrzyś wokół nie widzi nicwokół nie widzi nic przes­tańnie widzi nic przes­tań myślećnic przes­tań myśleć i typrzes­tań myśleć i ty pad­nieszmyśleć i ty pad­niesz tru­pemi ty pad­niesz tru­pem jak krzyś leżał krzyżem ksiądz krzyś wokółkrzyżem ksiądz krzyś wokół nie widziksiądz krzyś wokół nie widzi nickrzyś wokół nie widzi nic przes­tańwokół nie widzi nic przes­tań myślećnie widzi nic przes­tań myśleć i tynic przes­tań myśleć i ty pad­nieszprzes­tań myśleć i ty pad­niesz tru­pemmyśleć i ty pad­niesz tru­pem jak krzyś 

dzielę się z tobą - celebrując więc przes­tań wyświet­lać ten swój film jak­byś chciał mnie wywrócić na drugą tę bar­dziej uległą stronę nie będę przes­tań cmo­kać i gładzić jak psa jes­tem za duża i warczę drapię gryzę i chra­pię jak miś a na dru­gie mam - Ryś Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć.Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni.Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...Zejdź mi z dro­gi pros­ta­ku Rzekł san­dał do kamienia A ka­mień jak leżał tak leży I nic się nie zmienia Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy.