Leżakowały Ku­mulacją zadrżały Ko­lek­cja wspomnień K.A.Sz. 10.11.2015r.


leżakowały-ku­mulacją-zadrżały-ko­lek­cja-wspomnień-kasz-10112015r
crisleżakowałyku­mulacjązadrżałyko­lek­cjawspomnieńkasz10112015rleżakowały ku­mulacjąku­mulacją zadrżałyzadrżały ko­lek­cjako­lek­cja wspomnieńleżakowały ku­mulacją zadrżałyku­mulacją zadrżały ko­lek­cjazadrżały ko­lek­cja wspomnieńleżakowały ku­mulacją zadrżały ko­lek­cjaku­mulacją zadrżały ko­lek­cja wspomnieńleżakowały ku­mulacją zadrżały ko­lek­cja wspomnień

Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach .Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r.Życie jest jedną długą lek­cją pokory.Mil­cze­nie ludów jest lek­cją dla królów.półka nad łóżkiem wraz z ko­lek­cją aniołów wzrost bezpieczeństwa...  Doj­rzały facet Codzien­ny wspólny taniec Ko­lek­cja lalek