Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.


lecz- ko­niec-końcem- nie wszys­tko-było-stra­cone-w śnie-najgłębszym- też-nie wszys­tko-w obłędzie- nie wszys­tko
edgar allan poelecz ko­nieckońcem nie wszys­tkobyłostra­conew śnienajgłębszym teżnie wszys­tkow obłędzie nie wszys­tkow zem­dle­niuw śmier­cina­wetw gro­bienie wszys­tkoby­wastra­conew prze­ciw­nymra­ziezab­rakłobynieśmier­telnościdlaczłowieka ko­niec końcem nie wszys­tko byłobyło stra­conew śnie najgłębszym też nie wszys­tkona­wet w gro­biew gro­bie nie wszys­tkonie wszys­tko by­waby­wa stra­conew prze­ciw­nym ra­ziera­zie zab­rakłobyzab­rakłoby nieśmier­telnościnieśmier­telności dladla człowieka nie wszys­tko było stra­conena­wet w gro­bie nie wszys­tkow gro­bie nie wszys­tko by­wanie wszys­tko by­wa stra­conew prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłobyra­zie zab­rakłoby nieśmier­telnościzab­rakłoby nieśmier­telności dlanieśmier­telności dla człowieka

Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto?  -kapsel^^love^^
człowiek-nic-nie mu­-wszys­tko-może-wszys­tkoale-czy-warto