Lecz ponad wszystkim błyszczeli Kasjusz i Brutus - właśnie dlatego, że ich wizerunków nie oglądano. Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie.


lecz-ponad-wszystkim-błyszczeli-kasjusz-i-brutus-właśnie-dlatego-że-ich-wizerunków-nie-oglądano-wszystko-co-nieznane-uchodzi-za-wielkie
tacytleczponadwszystkimbłyszczelikasjuszbrutuswłaśniedlategożeichwizerunkównieoglądanowszystkoconieznaneuchodzizawielkielecz ponadponad wszystkimwszystkim błyszczelibłyszczeli kasjuszkasjusz ii brutusbrutuswłaśniewłaśnie dlategoże ichich wizerunkówwizerunków nienie oglądanoco nieznaneuchodzi zaza wielkielecz ponad wszystkimponad wszystkim błyszczeliwszystkim błyszczeli kasjuszbłyszczeli kasjusz ikasjusz i brutusi brutuswłaśnie dlategoże ich wizerunkówich wizerunków niewizerunków nie oglądanouchodzi za wielkielecz ponad wszystkim błyszczeliponad wszystkim błyszczeli kasjuszwszystkim błyszczeli kasjusz ibłyszczeli kasjusz i brutuskasjusz i brutusże ich wizerunków nieich wizerunków nie oglądanolecz ponad wszystkim błyszczeli kasjuszponad wszystkim błyszczeli kasjusz iwszystkim błyszczeli kasjusz i brutusbłyszczeli kasjusz i brutusże ich wizerunków nie oglądano

Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa? -Soren Aabye Kierkegaard
cóż-zatem-innego-spaja-doczesność-z-wiecznośą-jak-nie-miłość-która-przede-wszystkim-i-właśnie-dlatego-kiedy-wszystko-przeminęło-istnieje
Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. -Salutio
fortuna-dominuje-nad-wszystkim-pomaga-lub-przeszkadza-nie-dlatego-żeby-uczynić-zadość-prawdzie-lecz-ze-zwykłego-kaprysu
Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna. -Tadeusz Kotarbiński
nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna
Zło to nadmierne pobłażanie sobie i dlatego właśnie jest tak monotonne; wszystko trzeba tu brać z siebie. -Simone Weil
zło-to-nadmierne-pobłażanie-sobie-i-dlatego-właśnie-jest-tak-monotonne-wszystko-trzeba-brać-z-siebie
Niejedna doktryna podoba się ludziom nie dlatego, że prawdziwa, lecz że schlebia ich namiętnościom i pysze. -Hipolit Taine
niejedna-doktryna-podoba-ę-ludziom-nie-dlatego-że-prawdziwa-lecz-że-schlebia-ich-namiętnościom-i-pysze