Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)


lecz-ucieka-tymczasem-ucieka-niepowrotnie-czas-sed-fugit-interea-fugit-irreparabile-tempus-łac
wergiliuszleczuciekatymczasemniepowrotnieczassedfugitintereairreparabiletempusłaclecz uciekaucieka tymczasemucieka niepowrotnieniepowrotnie czassed fugitfugit intereafugit irreparabileirreparabile tempuslecz ucieka tymczasemucieka niepowrotnie czassed fugit intereafugit irreparabile tempus

Czas ucieka. Tempus fugit (łac.)Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.Czas - nikt go nie goni, a ucieka.Czas ucieka, by nigdy nie powrócić.Życie to czas, który nam ucieka.Śpie­szmy się, czas ucieka i nas ciągnie za sobą. Chwi­la, kiedy przeczy­tałeś te słowa, już minęła.