Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.


lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
menanderlekarstwemdlachorejduszyjestdobresłowolekarstwem dladla chorejchorej duszyduszy jestjest dobredobre słowolekarstwem dla chorejdla chorej duszychorej duszy jestduszy jest dobrejest dobre słowolekarstwem dla chorej duszydla chorej duszy jestchorej duszy jest dobreduszy jest dobre słowolekarstwem dla chorej duszy jestdla chorej duszy jest dobrechorej duszy jest dobre słowo

Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia.Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowoCzłowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Wiedza jest lekarstwem duszy.Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________