Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.


lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
menanderlekarstwemdlachorejduszyjestdobresłowolekarstwem dladla chorejchorej duszyduszy jestjest dobredobre słowolekarstwem dla chorejdla chorej duszychorej duszy jestduszy jest dobrejest dobre słowolekarstwem dla chorej duszydla chorej duszy jestchorej duszy jest dobreduszy jest dobre słowolekarstwem dla chorej duszy jestdla chorej duszy jest dobrechorej duszy jest dobre słowo

Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia. -Plutarch
medycyna-i-gimnastyka-leczą-ciało-lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-tylko-filozofia
Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo -Al Capone
dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. -Konfucjusz
człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy
Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz. -Baltazar Gracian Y Morales
przyjaźń-pomnaża-to-co-w-życiu-dobre-a-dzieli-to-co-złe-jest-jedynym-lekarstwem-na-nieszczęście-i-wytchnieniem-dusz