Lekarstwem na nudę jest ciekawość, a na nią nie ma lekarstwa.


lekarstwem-na-nudę-jest-ciekawość-a-na-ą-nie-lekarstwa
ellen parrlekarstwemnanudęjestciekawośćniąnielekarstwalekarstwem nana nudęnudę jestjest ciekawośćna niąnią nienie mama lekarstwalekarstwem na nudęna nudę jestnudę jest ciekawośća na niąna nią nienią nie manie ma lekarstwalekarstwem na nudę jestna nudę jest ciekawośća na nią niena nią nie manią nie ma lekarstwalekarstwem na nudę jest ciekawośća na nią nie mana nią nie ma lekarstwa

Lekarstwa nie zawsze są konieczne, ale wiara w wyzdrowienia jest niezbędna.Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa.Kara jest także rodzajem lekarstwa.Stosunek jako sposób na nudę jest rzeczą równie pospolitą i banalną jak sama nuda.Nic nie robić jest czasem dobrym lekarstwem.Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra.