Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.


lekarz-zna-choroby-człowieka-adwokat-jego-złe-działania-a-kapłan-jego-potrzeby
artur schopenhauerlekarzznachorobyczłowiekaadwokatjegozłedziałaniakapłanpotrzebylekarz znazna chorobychoroby człowiekaadwokat jegojego złezłe działaniakapłan jegojego potrzebylekarz zna chorobyzna choroby człowiekaadwokat jego złejego złe działaniaa kapłan jegokapłan jego potrzebylekarz zna choroby człowiekaadwokat jego złe działaniaa kapłan jego potrzeby

Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog - duszę.Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania.Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności.