Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.


lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
wolterlekarzezapisująlekarstwaktórychniewielewiedząnachorobywiedząjeszczemniejludziomnicniewiedząlekarze zapisujązapisują lekarstwao którychktórych niewieleniewiele wiedząna chorobyo którychktórych wiedząwiedzą jeszczejeszcze mniejo którychktórych nicnic nienie wiedząlekarze zapisują lekarstwao których niewielektórych niewiele wiedząo których wiedząktórych wiedzą jeszczewiedzą jeszcze mniejo których nicktórych nic nienic nie wiedząo których niewiele wiedząo których wiedzą jeszczektórych wiedzą jeszcze mniejo których nic niektórych nic nie wiedząo których wiedzą jeszcze mniejo których nic nie wiedzą

Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą.Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą.Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają, w ciała, które znają jeszcze mniej.