Lekkomyślność: dobre samopoczucie na własny rachunek i ryzyko.


lekkomyślność-dobre-samopoczucie-na-własny-rachunek-i-ryzyko
anitalekkomyślnośćdobresamopoczucienawłasnyrachunekryzykodobre samopoczuciesamopoczucie nana własnywłasny rachunekrachunek ii ryzykodobre samopoczucie nasamopoczucie na własnyna własny rachunekwłasny rachunek irachunek i ryzykodobre samopoczucie na własnysamopoczucie na własny rachunekna własny rachunek iwłasny rachunek i ryzykodobre samopoczucie na własny rachuneksamopoczucie na własny rachunek ina własny rachunek i ryzyko

Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek.Śmiech jest to dobre samopoczucie całego ciała, okazywane w jednym miejscu.W dziedzinie wydatków na lekkomyślność nie ma miejsca.Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi.Lekkomyślność to wielka przyjemność. - Ba! Przedtem i w trakcie. Ale nigdy potem.Śmiech jest to dobrze samopoczucie całego ciała okazywane w jednym miejscu.