Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg.


lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
mikołaj gomez davillalekturawyłączniewspółczesnychautorówwysuszamózglektura wyłączniewyłącznie współczesnychwspółczesnych autorówautorów wysuszawysusza mózglektura wyłącznie współczesnychwyłącznie współczesnych autorówwspółczesnych autorów wysuszaautorów wysusza mózglektura wyłącznie współczesnych autorówwyłącznie współczesnych autorów wysuszawspółczesnych autorów wysusza mózglektura wyłącznie współczesnych autorów wysuszawyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg

Otóż należę do kategorii autorów, którzy rozpoczynają pracę nad książką wyłącznie po to, żeby wreszcie mieć tę książkę z głowy, a proszeni o opisanie jej źródeł i rozwoju sięgać muszą po takie starożytne określenia, jak Interakcja Inspiracji z Kombinacją - co brzmi, przyznaję, jakby magik dla objaśnienia jednej sztuczki wykonywał inną.Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę.Najmilsza chyba taka lektura: Wyczytać z oczu, że cię pragnie która.Obfita lektura i życie bez ruchu czyni ludzi rozczarowanymi i tępymi.Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe.świat z końca romansu współczesnych kochanków